MULLIGAN™ Concept App

Aplikacja MULLIGAN™ Concept istnieje na rynku od października 2017 roku i jest bardzo praktyczną aplikacją do nauki technik lub szybkiego wyszukiwania w trakcie pracy. Wiele praktyk, posiada obecnie standardową aplikację na iPadzie w pokoju zabiegowym. Aplikacja jest niezbędnym punktem odniesienia dla każdego kursanta.Cena aplikacji MULLIGAN™ Concept wynosi tylko 2,45 € miesięcznie i można ją anulować co miesiąc. Zawiera ponad 150 klipów wideo, w których wyraźnie pokazane są poszczególne techniki.
Użytkownicy aplikacji mają również dostęp do specjalnej grupy na Facebooku, w której dzielą się doświadczeniami i wiedzą.