Egzaminy MULLIGAN™ CMP

“Aby pokazać poziom uznania, jakim cieszy się Mulligan Concept – dyrektor American Olympic Sports Medicine Team niedawno nalegał, aby wszyscy w jego dużym zespole, który leczy sportowców, musieli być certyfikowanymi praktykami Mulligan (CMP)”

  • Korzyści ze statusu Certyfikowany Mulligan Practicioner / Terapeuta MULLIGAN™
  • Po zdaniu egzaminu CMP możesz nazywać się Certyfikowanym Mulligan Practicioner i/lub (certyfikowanym) terapeutą MULLIGAN™
  • Twoje nazwisko pojawi się na stronie międzynarodowej i tej stronie Mulligan
  • Dozwolone jest reklamowanie się jako certyfikowany terapeuta MULLIGAN™, możesz używać logo CMP

     

Jak zostać Certyfikowany Mulligan Practicioner / terapeutą MULLIGAN™?

Krok 1 – MULLIGAN™ C i egzamin teoretyczny CMP

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie MULLIGAN™ A i B.

Na egzamin teoretyczny powinieneś przestudiować zieloną książkę Manual Therapy Briana Mulligana (wydanie 6). Podczas egzaminu teoretycznego otrzymasz 40 pytań wielokrotnego wyboru. Możesz mieć maksymalnie 8 błędów.

Krok 2 – egzamin praktyczny CMP
Na egzaminie praktycznym otrzymasz 12 praktycznych zadań, które należy wykonać zgodnie z zasadami tej koncepcji. Zostaniesz sklasyfikowany wraz z innym kandydatem, który będzie Twoim pacjentem testowym podczas egzaminu (i odwrotnie).
Możesz wziąć udział w egzaminie praktycznym CMP tylko wtedy, gdy wcześniej zdałeś egzamin teoretyczny i ukończyłeś dwudniowe szkolenie MULLIGAN™ C. Podczas egzaminu praktycznego ważne jest prawidłowe zastosowanie wymaganych 12 technik, zgodnie ze znanymi parametrami.

Egzamin CMP trwa około pół dnia. Otrzymasz termin egzaminu, w którym musisz być obecny. Wyniki pojawią się natychmiast po egzaminie.

Aby się zarejestrować, przejdź do modułu MULLIGAN™ Concept C